Resources

1. Romanian Morphological Dictionary
Dicționar al cuvintelor flexionare și neflexionare din limba română (circa 65.000 leme).
Structura unei intrări: formă flexionară - lemă - parte de vorbire. Vocala accentuată este precedată de apostrof.
ex. civliz'ată ; civiliz'a ; v.part-adj.f.sg

O descriere detaliată se găsesște în articolul A.M. Barbu, Romanian Lexical Data Bases: Inflected and Syllabic Forms Dictionaries, LREC 2008 - aici

2. Romanian Syllabic Dictionary
Dicționar al formelor flexionare și neflexionare ale cuvintelor din limba română despărțite în silabe (circa 65.000 leme).
Structura unei intrări: formă silabificată - formă normală ( - observații, unde este cazul)
ex. ab-sor-b'i absorbi v.inf./v.perf.s.
ab-s'orbi absorbi v.prez.

O descriere detaliată se găsesște în articolul A.M. Barbu, Romanian Lexical Data Bases: Inflected and Syllabic Forms Dictionaries, LREC 2008 - aici

3. Romanian Verbal Valency Dictionary
Dicționar de contexte/valențe verbale pentru circa 600 de verbe în format xml.
ex. acumula
1. GN [nom+loc], 2. GN [ac] a aduna; a concentra: Râurile acumulează apa din sol. // Jucătorii au acumulat o stare emoțională negativă.//

Aceste resurse pot fi obținute GRATUIT . În acest scop, vă rugăm să vă adresați dnei Ana-Maria Barbu, pentru a obține resursele dorite prin email.