Publications

MIHAELA IONESCU – Negație și concordanță negativă în româna actuală. O evaluare critică, Editura Universității din București, București, 2017.

RO
EN

Acest dicționar reprezintă o noutate absolută pentru limba română prin felul explicit de a indica complementele unui verb. Descrierile celor 600 de verbe acoperă tiparele sintactico-semantice ale acestora, cu un bagaj informațional bogat, repartizate pe sensuri și însoțite de numeroase exemple.
Lucrarea reprezintă o contribuție valoroasă atât prin caracterul ei aplicat, cât și prin eșafodajul metodologic asumat. Astfel, vorbitorii care abordează limba română ca limbă străină, dar și publicul larg, vor găsi în această lucrare un instrument aproape indispensabil datorită informațiilor pe care le conține și care nu se găsesc în alte dicționare, cum ar fi specificarea punctuală a prepozițiilor cerute de verbe. Cercetătorii lingviști, la rândul lor, vor putea beneficia de sugestii pentru noi direcții de cercetare, iar specialiștii informaticieni se vor bucura de o resursă construită în spiritul rigorii computaționale pentru aplicații sintactico-semantice de Prelucrare a Limbajului Natural. Garanția acestor beneficii este dată de redactarea logică și clară a lucrării și de simplitatea materialului rezultat în urma unei analize profunde și minuțioase.

EN